Svete maše!

Torek, četrtek in sobota:
ob 18. oz. 19. uri

ob nedeljah:
ob 8.00. in ob 11. uri ter ob 14. uri pobožnost

prazniki med tednom:
ob 8. in 18. oz 19. uri

“..Je najpopolnejši primer poslikanega ‘kranjskega prezbiterija’..”
Kdaj je bila cerkev zgrajena ni znano. Na starem ometu je najstarejša letnica 1489. Leta 1893 so cerkev prenovili, pri čemer je ladja izgubila leseni strop, dobila pa je psevdogotsko obokanega. Zvonik je bil zidan 1737. Suha predstavlja dekorativno dobro ohranjen slikan prezbiterij, ki prekaša vse tako znane “kranjske prezbiterije” in je torej njihov vzor. Freske so prav uspeli primer srednjeveške slikarske dekoracije. Najbrž jih je slikal isti umetnik kot v Godešcah pri Bledu, tako imenovani “Suški mojster”. Na temenu oboka je “Rex Gloriae” s simboli evangelistov in angeli z napisanimitrakovi, ki so izredno lepo vkomponirani v rombična polja, da se človekuzdi kakor, da se je nad prostorom razpel pisan pavji rep.
Slike sonca, Sv. Mihaela in angela na zahodnih poljih, so idejno povezane v sliko “Poslednje sodbe”, ki je na notranjščini slavoloka v prezbiteriju. Od Kristusa Sodnika gre proti levi angel s trumo zveličanih v raj, ki je podan kot obzidje. Znotraj obzidja sta kralj in kraljica – Jezus in Marija. Proti desni angel z mečem peha pogubljenje zmaju v žrelo. V žrelu jaše na valpetu zelen hudič. Podnožje slavoloka izpolnjujeta sliki pametne device pod nebesi in nespametne pod peklom. Trikotna polja pod svodom prikazujejo “darovanje v templju”, “Obrezovanje Gospodova” (na severni steni) in “Marijino kronanje” (na južni steni, okrog leta 1440-1450). Pod temipokrivajo stene “Slike apostolov pod arkadami”, po šest na vsaki strani.

Na južni steni trije manjkajo ker jih je uničilo kasneje vdelano okno. Tudi ostali trije so zaradi vrat v zvonik oziroma v zakristijo, v spodnjem delu močno poškodovani. Na severni steni pa je vseh šest apostolov Peter in Pavel, Jakob, Simon, Janez, Jernej dobro ohranjenih (približno 1440-1450). Podnožje sten izpolnjuje par doprsno upodobljenih svetnikov, ki so dela “Jerneja iz Loke” iz prve polovice 16. stoletja. Oltarji so dela loškega mojstra Janeza Jamška. Glavni “Zlati oltar” je iz leta 1672, stranska pa sta starejša. Oltar “Svetega Petra in Pavla” je iz leta 1652, oltar “Marijinega oznanjenja” pa iz leta 1643. vse tri je 1873 prenovil loški podobar Janez šubic.
Freska v lopi nad vhodnim portalom cerkve predstavlja “Zgodbo o obglavljenju Janeza Krstnika” restavrirana je bila v letu 2003 in je delo Jerneja iz Loke iz prve polovice 16. stoletja.

Po prihodu novega župnika v župnijo, se je tudi v župnišču marsikaj spremenilo. Namesto prejšnje oratorijske sobe, smo dobili novo, lepo kapelo, v kateri potekajo tudi svete maše. Ob stenah so obešene slike, sobo pa razsvetljujejo prekrasne luči. To pa v župnišču ni bila edina sprememba. Namesto oglasne deske na sprednji strani, razkazuje svojo lepoto freska, ki z Jezusovimi oèmi opazuje mimoidoče.